Tái sử dụng nước thải sinh hoạt và sản xuất

Tái sử dụng nước thải không chỉ là vấn đề về công nghệ mà còn nhiều khía cạnh như sự đồng tình của xã hội, cơ sở hạ tầng, tài chính, kinh tế và sự kết hợp giữa quản lý nguồn nước và tái sử dụng nước hợp lý. Tiềm năng tái sử dụng nước thải hiện nay đã được nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp,… quan tâm và tìm kiếm công nghệ nhằm tối ưu nguồn tài nguyên này.

Tại Việt Nam: Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật BVMT năm 2020, Luật Chăn nuôi năm 2018 cũng nêu rõ chính sách khuyến khích, ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động tái sử dụng nước thải. Năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 quy định về quản lý chất thải và phế liệu, trong đó, nêu những nguyên tắc chung cho việc tái sử dụng nước thải; đồng thời ban hành Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 8/6/2015 quy định rõ các ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bao gồm hoạt động tái sử dụng nước…

Quy định về các yêu cầu tối thiểu cho việc tái sử dụng nước thải bao gồm các điều khoản về quản lý rủi ro để đánh giá và xử lý các rủi ro về môi trường và sức khỏe cộng đồng liên quan đến việc tái sử dụng nước thải; các điều khoản liên quan đến cấp phép và công khai, minh bạch thông tin đến cộng đồng đối với các dự án có sử dụng nước thải sau xử lý…

Chất lượng nước tái sử dụng

Xử lý nước thải trước hết nhằm loại bỏ, triệt tiêu các yếu tố độc hại, loại bỏ các tạp chất đồng thời loại trừ khả năng gây bệnh của các loài vi sinh vật đến sức khỏe người sử dụng. Những thành phần có thể kể đến như sau:

Vi khuẩn

Giun sán

Virus

Chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học

Tổng chất hữu cơ

Nitrate

Kim loại nặng

Tổ

Chất lượng nước tái sử dụng

hất rắn huyền phù

pH

Thành phần vết

Sản phẩm phụ của quá trình khử trùng,…

Tiềm năng tái sử dụng nước thải phương diện Kinh tế

Tính kinh tế là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp khi lựa chọn công nghệ hoặc áp dụng các kỹ thuật trong quy trình sản xuất.

Tuần hoàn, tái sử dụng nước trong một công đoạn sản xuất có thể giúp tiết kiệm được lượng nước sử dụng, do đó cắt giảm được chi phí sử dụng nước cấp cũng như chi phí đầu tư cho việc xây dựng hệ thống cấp nước cho quy trình sản xuất.

Tuần hoàn, tái sử dụng nước sẽ làm giảm lưu lượng nước thải tạo thành, từ đó tiết giảm được thể tích của các bể xử lý nước thải, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư hệ thống xử lý và các chi phí liên quan (chi phí vận hành, xả thải…)

Sử dụng tối đa vòng đời lượng nước

Tiềm năng tái sử dụng nước thải phương diện Kinh tế

ở sản xuất nằm trong khu công nghiệp.

Tiềm năng tái sử dụng nước thải phương diện Môi trường

Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và lưu lượng nước thải đối với các nguồn tiếp nhận là nguồn nước mặt hoặc nước dưới đất;

Tăng nguồn cấp nước cho các nhu cầu sản xuất;

Đem lại lợi ích cho nông nghiệp cũng như một số ứng dụng trong đô thị (tưới tiêu, chữa cháy, tạo cảnh quan…);

Giảm thiểu tác động lên môi trường nước mặt, nước dưới đất, môi trường đất giảm thiểu nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học;
Và cải thiện môi trường xung quanh Công ty.

Tiềm năng tái sử dụng nước thải phương diện Xã hội

Nâng cao hình ảnh thân thiện môi trường cho các sản phẩm của doanh nghiệp;

Bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng;

Bảo vệ hệ sinh thái nguồn tiếp nhận;

Sẽ là nơi để các doanh nghiệp, sinh viên tham quan, học tập, học hỏi kinh nghiệm.

Tái sử dụng nước thải trong các khu đô thị tại Việt Nam

Hiện nay các đô thị lớn của Việt Nam đang phải đối mặt

Tiềm năng tái sử dụng nước thải phương diện Môi trường

Đồng thời tiềm năng tái sử dụng nước thải là rất cao. Việc tái sử dụng nước thải còn có một vai trò quan trọng là giảm thiểu lượng nước khai thác từ nguồn nước cấp, nước dưới đất.

Nhu cầu tái sử dụng nước của đô thị sẽ phụ thuộc vào chất lượng nước thải, mức độ phát triển, điều kiện kinh tế xã hội, vùng địa lý, khí hậu thời tiết, điều kiện địa chất thủy văn…tại từng khu vực.

Đối tượng của việc tái sử dụng nước thải trong đô thị

Tưới cây, tưới sân golf, công viên: Khi sử dụng để tưới cây trong khu dân cư, quảng trường và công viên, sân golf,… nước thải sau

Tiềm năng tái sử dụng nước thải phương diện Xã hội

ến sức khỏe cộng đồng.

Rửa đường: Chăm sóc và bảo trì đường bộ sử dụng một lượng lớn nước thải tái sử dụng với những yêu cầu chất lượng cụ thể như nước có mùi, có tính ăn mòn hoặc có màu không được sử dụng trong các trường hợp này. Nước còn được dùng trong việc kiểm soát bụi (dập bụi), hay r

Tái sử dụng nước thải trong các khu đô thị tại Việt Nam

ính trong các tòa nhà thương mại cao tầng là cấp cho nhà vệ sinh, nước làm mát và điều hoà không khí. Các mục đích này không yêu cầu chất lượng nước cao như nước cấp ăn uống. Việc sử dụng nước thải tái chế cho dội nhà vệ sinh trong các tòa nhà giúp làm giảm nhu cầu dùng nước sạch của toà nhà. Tính khả thi của việc tái sử dụng nước thải cho dội nhà vệ sinh phụ thuộc chủ yếu vào khả năng thiết kế, thi công hệ thống ống cấp nước và chi phí cơ sở hạ tầng liên quan,…

Đối tượng của việc tái sử dụng nước thải trong đô thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.