MÀNG LỌC MBR DẠNG TẤM PHẲNG – MANN HUMMEL – GEMANY

Trong hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học vi sinh vật được sử dụng để xử lý các chất ô nhiễm, còn màng lọc MBR giữ vai trò như một rào cản vật lý để giữ lại các chất rắn và vi khuẩn còn nước thải sẽ thẩm thấu qua lớp màng lọc MBR và đi ra ngoài. Thay vì công nghệ truyền thống phải sử dụng bể lắng sinh học để tách nước thải khỏi bùn và khử trùng để loại bỏ vi khuẩn có trong nước thải sau xử lý.

Nước thải sau khi được xử lý qua màng lọc MBR có thể đạt quy chuẩn cột A, QCVN 14:2008/BTNMT hoặc QCVN 40:2011/BTNMT

Nước thải sau khi được xử lý qua màng lọc MBR có thể dẫn trực tiếp vào hệ thống màng lọc RO để tái sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tưới tiêu,…

Modul màng lọc MBR MICRODYN-NADIR

Một số modul được thiết kế sẵn sàng hiện có của chúng tôi, bạn có thể xem chi tiết hơn về các modul tại đây

Vui lòng cho chúng tôi biết thêm thông tin về hệ thống xử lý nước thải của bạn để lựa chọn modul phù hợp như:

+ Loại nước thải (nước thải sinh hoạt hoặc nước thải công nghiệp)

+ Lưu lượng nước thải xử lý trong một ngày (m3/ngày)

Sử dụng hạt tự vệ sinh bề mặt màng MBR MICRODYN-NADIR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.